Çetin Elektrik A.Ş. – İş Sağlığı ve Güvenliği

ÇETİN ELEKTRİK GRUP Şirketleri, çalışanlarının, taşeronlarının, müşterilerinin ve ziyaretçilerinin güvenliği ve sağlığıyla ilgili yasal ve ahlaki sorumluluğunun bilincindedir. BİZ BÜTÜN KAZALARIN ÖNLENEBİLİR OLDUĞUNA İNANIYORUZ. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği her işimizin ilk adımıdır.

Bu kapsamda ÇETİN ELEKTRİK GRUP Şirketleri ;

  • Yasal gereksinimler ve mevcut endüstriyel standartlara uyum sağlar.
  • Sürekli risk değerlendirmesi, denetimler ve kontrol hiyerarşisinin uygulanması ile güvenli tesis ve güvenli iş sistemlerini sağlar.
  • Çalışanların yetkinliğini arttırmak için gerekli bilgilendirme, eğitim, öğrenim ve gözetimi sağlar. Taşeron çalışanlarının ve müşterilerinin sağlık ve güvenliğini sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği farkındalıklarının ve bilinçlerinin artmasına katkıda bulunur.
  • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının gerekli mercilere raporlanmasını ve analiz edilmesini teşvik edecek. Alınması gereken düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirir.
  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine katılımı için fırsatlar yaratır.
  • İş sağlığıve güvenliği kültürünün gelişimi için çalışanların ve taşeronlarının görüşlerini alır.
  • İş sağlığı ve güvenliği hedeflerini belirlemeyi ve gözden geçirmeyi, iş sağlığı ve güvenliği performansının ve yönetim sistemi uygulamalarının etkinliğinin değerlendirmesine dayanır.
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim ve performansında sürekli gelişimin idamesi için gerekli kaynakları ayırır.

ÇETİN ELEKTRİK GRUP ’da herkes kendi iş güvenliğinden ve çalışma arkadaşlarının iş güvenliğinden sorumludur. Bu hususta, saha yöneticileri iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda uygulama, iletişim, kontrol, işbirliği, koçluk ve uyumdan sorumludur.

Şirket için çalışan herkesten iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum, eğitim program ve organizasyonlarına katılım beklenmektedir. İş güvenliğini tehlikeye sokan bir durum veya davranış farkedildiğinde, herkes işi durdurmaya yetkilidir ve ilgili birim yöneticisini haberdar etmekle yükümlüdür.

Şirket çalışanlarından ve şirket için çalışan herkesten bu politikaya uymaları beklenmektedir. ÇETİN ELEKTRİK GRUP Şirketlerinde iş sağlığı ve güvenliği bir istihdam kriteridir ve kural ihlallerine hoşgörü gösterilemez.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Çetin ÖZTUNALI